Anne-Roos van der Elst is voorzitter van de Wassenaarse Golf Groendael en Young Business Talent Member bij The Dutch. Ze is jong én clubbestuurder.

Zij vindt haar bestuurlijke functie bij een golfclub is enorm waardevol en leerzaam en is ervan overtuigd dat er meer animo ontstaat als de bestuursfunctie aantrekkelijker is.

Ze vindt het jammer dat de besturen nu geen afspiegeling van golfend Nederland vormen. Dat is, volgens haar jammer, want daardoor missen ze nieuwe inzichten, andere manieren van denken en de inbreng van bestuursleden die weten wat er leeft onder de jongere generaties die we zo graag aan onze sport willen binden.

Een pittige dame met goede ideeën. Boeiend om te lezen.

____

Bron: NGF

Datum: 1 februari 2019