Net als besturen is ook toezichthouden een vak en dat vereist continue training! 

In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders waarbij PE-Punten worden toegekend!

Vanuit uw bestuurlijke positie zijn de nieuw ontwikkelde Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders van beroepsverenigingen en brancheorganisaties mogelijk ook voor u interessant om bij te wonen.

Achtergrond

Net als besturen is ook toezichthouden een vak en dat vereist continue training! In deze tijd is het ook voor u als bestuurder of toezichthouder verstandig om regelmatig te laten bijscholen om effectief te zijn én te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren.

Erkende Instelling

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS, AACSB en AMBA. De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

We zijn er trots op dat we samen met de Maastricht University School of Business and Economics deze Masterclasses mogen organiseren en zien er naar uit u bij deze de eerste Masterclasses te ontmoeten!

Aanbod dit najaar

Datum: 06-11-2018.
Locatie: WTC Den Haag.
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur.
Kosten:  € 375,-. BTW is niet van toepassing.
U ontvangt een certificaat via de Universiteit van Maastricht.
PE-Punten: 3.

De maatschappelijke opvattingen over belangenverstrengeling en integriteit zijn de laatste jaren strenger geworden. In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

Datum: 22-11-2018.
Locatie: WTC Den Haag.
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur.
Kosten:  € 375,-. BTW is niet van toepassing.
U ontvangt en Certificaat via de Universiteit van Maastricht.
PE-Punten: 3.

We besturen steeds vaker in een dynamisch web van verbindingen. In de Masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezicht houden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

Na het volgen van 6 Masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.