Net als besturen is ook toezichthouden een vak en dat vereist continue training! 

In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders waarbij PE-Punten worden toegekend!

Omdat we steeds vaker de vraag kregen of wij ook specifieke bijeenkomsten organiseren voor toezichthouders, zijn we op zoek gegaan naar een partner die bij ons past! Een partner die net als wij zien dat een bestuursfunctie en/of toezichthouderschap een vak is, waarvoor het verstandig is om regelmatig te laten bijscholen om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars en congressen en het deelnemen aan workshops is in deze tijd van technologische veranderingen, verduurzaming van de maatschappij, de veranderende wet- en regelgeving onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

 

Erkende Instelling

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS, AACSB en AMBA. De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren. We zijn er trots op dat we samen met deze partner mooie Masterclasses mogen organiseren!

 

Aanbod dit najaar

09-10-2018: 13.30 – 17.00 uur.

De maatschappelijke opvattingen over belangenverstrengeling en integriteit zijn de laatste jaren strenger geworden. In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

 

22-11-2018: 13.30 – 17.00 uur.

We besturen steeds vaker in een dynamisch web van verbindingen. In de masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezicht houden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

 

Heeft u vragen over het programma, neemt u dan gerust contact met ons op. >>>