René Héman wordt op 1 januari van komend jaar de nieuwe voorzitter van artsenfederatie KNMG. De Algemene Vergadering heeft op voorstel van het federatiebestuur besloten dat Héman vanaf januari de voorzittershamer voor vier jaar ter hand zal nemen.

 

Daarmee kiezen bestuur en AV voor rust en bestendiging van de koers naar voren, met een voorzitter die een brede achtergrond in de zorg heeft. Sinds maart vervult Héman het voorzitterschap ad interim. Hij zal uiterlijk per 1 januari zijn voorzitterschap van de Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) beëindigen.

 

De KNMG als een federatie met een deskundige ondersteuning voor de Nederlandse artsen krijgt de komende jaren zijn volle aandacht. De werving van een nieuwe algemeen directeur vormt nu de eerste prioriteit, naast besluitvorming over de governance, het verstevigen van de samenwerking met districten en intensieve betrokkenheid bij belangrijke beleidsdossiers zoals de aanpak van kindermishandeling en het beschermen van het beroepsgeheim.

 

Bron: KNMG. 6 oktober 2016