Werving en selectie in de governance top van de organisatie.

2019-09-26T13:49:16+02:00

Van sigaren naar Good Governance. Over het vinden, hebben én houden van bestuurders en toezichthouders! Volgens de governancecodes is de maximale zittingsduur van toezichthouders tweemaal vier jaar. Gedurende die acht jaar zal een toezichthouder waarschijnlijk

Werving en selectie in de governance top van de organisatie.2019-09-26T13:49:16+02:00

Masterclass: Paradox toezichthouder – werkgever.

2019-05-09T16:36:58+02:00

EEN ANALYSE VAN SPANNINGSVELDEN Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft vier functies: het houden van toezicht op de algemene gang van zaken het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB het

Masterclass: Paradox toezichthouder – werkgever.2019-05-09T16:36:58+02:00

In 2019 organiseert Bestuurderscentrum Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders waarbij PE-Punten worden toegekend!

2020-07-29T15:26:14+02:00

Net als besturen is ook toezichthouden een vak en dat vereist continue training!  In navolging van de succesvolle pilot in november organiseren we in 2019 in samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht

In 2019 organiseert Bestuurderscentrum Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders waarbij PE-Punten worden toegekend!2020-07-29T15:26:14+02:00

Masterclass: Thuis in Stuurinformatie. (VOL)

2019-05-17T14:52:38+02:00

HOE BETROUWBARE EN RELEVANTE INFORMATIE TOEGEVOEGDE WAARDE LEVERT Betrouwbare en relevante informatie zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Waar nu de eerste stappen zijn gezet, worden de vervolgstappen reeds gepland. Betrouwbare

Masterclass: Thuis in Stuurinformatie. (VOL)2019-05-17T14:52:38+02:00

Masterclass: Strategisch Risicomanagement. (VOL)

2019-02-14T10:26:25+01:00

VAN WAARDE BEHOUDEN NAAR WAARDE CREËREN Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken met als uitgangspunt dat risico’s niet statisch zijn doch meebewegen met de ontwikkelingen van een organisatie. Welke tools heeft u nodig om een risicobeheersplan te maken? Frank van Attekum, docent risicomanagement aan de School of Business and Economics van Maastricht University, behandelt de kernzaken van risicomanagement. Aan de hand van een praktijkcasus beschouwt hij hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kan worden gecombineerd.

Masterclass: Strategisch Risicomanagement. (VOL)2019-02-14T10:26:25+01:00

Masterclass: Strategische herijking (VOL)

2019-03-04T17:51:31+01:00

PAST ONZE STRATEGIE NOG WEL BIJ DE GEKOZEN STRATEGIE? Strategisch management gaat zowel over het bepalen van de strategische koers, alsmede over de implementatie van de strategische doelen. Door het stellen van de juiste 7

Masterclass: Strategische herijking (VOL)2019-03-04T17:51:31+01:00

Masterclass: Paradox toezichthouder – werkgever. (VOL)

2019-02-11T10:21:27+01:00

EEN ANALYSE VAN SPANNINGSVELDEN Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft vier functies: het houden van toezicht op de algemene gang van zaken het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB het

Masterclass: Paradox toezichthouder – werkgever. (VOL)2019-02-11T10:21:27+01:00