Invoering Hernieuwde Corporate Governance Code Als Wet

2023-05-09T10:56:10+02:00

De Corporate Governance Code is onlangs herzien. De Code is door zelfregulering tot stand gekomen en is geen wet in formele zin. De Code bevat een samenstel van principes en “best practises” voor verantwoorde