Overzicht Branchespecifieke governance codes of gedragscodes goed bestuur.

2023-05-08T09:47:27+02:00

Bestuurders en toezichthouders (Lid RvT / Lid RvC) worden zich steeds sterker bewust van de mogelijke gevolgen van falend toezicht. Ook in de non-profit sector is goed bestuur -of het gebrek hieraan- helaas steeds