Overzicht Branchespecifieke governance codes of gedragscodes goed bestuur.

Bestuurders en toezichthouders worden zich steeds sterker bewust van de mogelijke gevolgen van falend toezicht. Ook in de non-profit sector is goed bestuur -of het gebrek hieraan- helaas steeds vaker in het nieuws. Dat heeft