De tennisbond gaat in beroep tegen de sanctie die door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is uitgedeeld. De KNLTB heeft namelijk een geldboete gekregen van ruim een half miljoen euro voor het verstrekken van persoonsgegevens aan twee commerciële partners.

De AP geeft aan dat met het delen van NAW-gegevens en telefoonnummers van leden heeft KNLTB de privacywet heeft geschonden. De AP spreekt van het ‘verkopen van gegevens’, meldt dat het gaat om 350 duizend leden en stelt de KNLTB geld heeft verdiend met het overtreden van de regels.

Het betreft twee overtredingen die in 2018 hebben plaatsgevonden. De tennisbond heeft toen gegevens van een deel van het ledenbestand gedeeld met TennisDirect en de Nederlandse Loterij. Doel daarvan was volgens de KNLTB ledenvoordeel te bieden door kortingen te verstrekken bij genoemde bedrijven.

Het bezwaar van de KNLTB wordt door de AP beoordeeld. Eventueel kan de bond daarna nog de gang naar de rechter overwegen als beroepsoptie. Het is niet duidelijk of er nog meer onderzoeken lopen naar sportbonden.

Bron: AD.
Lees hier het gehele artikel (inclusief de reactie hierop van de NOC-NSF) >.