Bestuurlijke advisering, vereniging, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, bestuurders Bestuurlijke advisering

Bij het besturen van een branchevereniging komt nogal wat kijken. Het plaatst u als bestuur regelmatig voor vragen waar u niet direct een antwoord op hebt. Vragen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook praktische vragen als: ‘Hoe onderzoek ik de ledentevredenheid’ of ‘Hoe pakken we het opstellen van een beleidsplan aan?’. Lejeune adviseert bestuurders op dit terrein, denkt actief mee en faciliteert met handige modellen. En draagt bij aan oplossingen voor netelige kwesties en complexe managementvraagstukken die op uw weg komen.

Beleid en strategie

Veranderende omstandigheden vragen om regelmatige toetsing en bijstelling van de koers van uw organisatie. Lejeune adviseert en begeleidt uw organisatie graag bij dit traject. Door het organiseren en inhoudelijk voorbereiden van strategiesessies biedt Lejeune hulp bij het herdefiniëren van de uitgangspunten van uw organisatie.

Governance

Lejeune helpt uw vereniging en aangesloten bedrijven bij het opstellen en naleven van de elementaire basisregels, procedures en gedragscodes voor goed bestuur.

Interim management

Bij lastig vervulbare (bestuurs-) functies kan Lejeune op interim-basis hierin voorzien. Zo komt de continuïteit niet in gevaar.

Ledentevredenheidsonderzoek

Wat verwachten uw leden van uw brancheorganisatie? Wat zijn hun wensen over het aanbod? Lejeune biedt hiervoor niet alleen een praktisch model, maar kan het onderzoek ook voor u uitvoeren.

Organisatiestructuur en veranderingen

Structuur volgt strategie. Lejeune helpt u uw organisatie efficiënt en logisch in te richten en de onderlinge samenhang tussen de diverse organen te beschrijven.

 

Meer informatie: >>