Kennismanagement

Uw leden willen uiteraard goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen op hun vakgebied. Ook op dat gebied vervullen brancheverenigingen een grote rol. Door regelmatig over relevante ontwikkelingen te publiceren op de website en verenigingsmedia. Maar ook door het verzamelen, ordenen, rubriceren en toegankelijk maken van bestaande kennis en informatie. Of door het stimuleren en faciliteren van kennisdeling en ontwikkeling tussen leden en deelnemers.

Lejeune denkt graag met u mee over het ontwikkelen van uw profiel als lerende organisatie, en over het ontwikkelen van gezamenlijke kwaliteitsstandaarden en keurmerken waarmee uw branche en uw leden zich kunnen onderscheiden.

Beheer kennisportals

De rol van de (virtuele) organisatie als platform voor het delen van gemeenschappelijke kennis en ervaring vereist een neutrale instantie die documenten rubriceert, borgt, versies beheert, toegangs- en wijzigingsrechten registreert en uiteindelijk publiceert. Lejeune kan deze functionaliteit bieden.

Kennis- en ontwikkelingsprogramma’s

In de moderne kenniseconomie wordt de concurrentiekracht van branches mede bepaald door het vermogen van organisaties hun leden voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Lejeune draagt graag haar steentje bij om dergelijke programma’s op te zetten.

Keurmerken en accreditatie

Door het vertalen van kennis naar een gezamenlijk kader van standaarden en normen draagt u actief bij aan de verbetering van de kwaliteit. We ondersteunen u bij het doorlopen van dit traject, van de formulering van voorwaarden voor een keurmerk tot aan de registratie van accreditaties.

Monitoren en publiceren

Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen voor uw branche? Lejeune monitort voortdurend de berichtgeving in de relevante (sociale) media zodat u niets mist en u uw leden hierover goed kunt informeren en adviseren.

Ondersteuning van training en competentieprogramma’s

De borging van de gezamenlijke kwaliteit vraagt om faciliterende training en begeleiding van leden over de onderliggende bedrijfsvoering. Lejeune vormt de schakel tussen uw achterban en haar partners.

Lees meer: >>