De Governancecode Zorg uit 2017 is vanaf 2022 geactualiseerd: wat is er gewijzigd en wat is hetzelfde gebleven?

Sinds 2010 bestaat de Zorgbrede Governancecode. In 2017 is deze vervangen door de Governancecode Zorg. 5 jaar later is deze toe aan een update.

De Governancecodes Zorg 2017 en 2022 zijn gebaseerd op 7 principes, kort samengevat over de onderwerpen: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. De belangrijkste wijzigingen die ik hierna zal uitlichten zien op het tweede en derde principe:

 1. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
 2. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

Een van de wijzigingen in de Governance Code zorg is de regeling van belangenverstrengeling onder het tweede principe van waarden en normen. Ongewenste belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Als voorbeelden van deze verstrengeling van de bestuurder of toezichthouder worden onder andere genoemd concurrentie met de zorgorganisatie en persoonlijke relaties bevoordelen. Met deze regeling wordt aangesloten bij de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen die sinds 1 juli 2021 van kracht is.

Verder is een aanvulling gedaan op het derde principe over invloed van belanghebbenden. Naast de Ondernemings- en CliëntenRaad wordt er gesproken over de medezeggenschap van professionals (lees: bepaalde werknemers) in de vorm van een professionele adviesraad/stafconvent of via invloed op de dagelijkse beroepsuitoefening.

Controleer de vernieuwde Governancecode Zorg 2022 dus goed of er zaken gewijzigd moeten worden in Uw Zorginstelling!

Meer weten?

Heeft u vragen over wie binnen uw organisatie moet worden ingeschreven als UBO of heeft u ondersteuning nodig bij de inschrijving? Neemt u dan gerust contact op met Daniëlle Edelenbosch van Valegis Advocaten of stel uw vraag via het contactformulier.

  Ik wil meer informatie

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie

  Vraag

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum

  Ik heb het Privacystatement voor het formulier Informatie-aanvraag gelezen en ga hiermee akkoord.*

   

   

  Geef nog even deze code in : captcha

  en klik dan op

  *Verplichte velden