Op 1 november jl. heeft het algemeen bestuur van VEMW, tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, de heer drs. Gertjan Lankhorst voorgedragen als de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. De ALV heeft ingestemd met de voordracht. Dhr. Lankhorst zal daarom per ingang van 1 januari 2017, voor een periode van vijf jaar, de functie bekleden van voorzitter van VEMW.

Daarnaast heeft de heer ir. Coen de Haas van Royal Cosun officieel zitting genomen in het Algemeen Bestuur van VEMW voor een periode van vier jaar.

Lankhorst volgt de heer Ton Spoor op, die sinds 2004 bestuursvoorzitter was van VEMW. De heer Spoor neemt in december afscheid van VEMW.

Bron: VEMW,

1 november 2016