Vandaag is het dan zover! De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is inwerking getreden. Uiteraard is er aandacht vanuit deze wet voor een verscherping van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen en verenigingen én natuurlijk ook de terechte aandacht voor de wijzigingen bij de statuten. Maar … de nieuwe wet is zeker geen afvinklijstje!

Besturen en Toezichthouden is een vak!
Of het nu om onbezoldigde functies of bezoldigde functies gaat; Besturen is een vak en Toezichthouden ook! Dat vereist een regelmatige bijscholing om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag dat nodig is om verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars, congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

Niet alleen de toezichthouder is verantwoordelijk voor zijn of haar investering in kennis en kunde!
De intreding van de nieuwe wet WBTR zou een mooi moment kunnen zijn om scholing van bestuurders en toezichthouders structureler op de agenda en in de begroting te zetten. Want met de nieuwe verantwoordelijkheden mag een bestuurder of toezichthouder toch zeker ook gefaciliteerd worden met een scholingsbudget?

 

Datum: 1 juli 2021

Bekijk het opleidingsaanbod voor Bestuurders en Toezichthouders hier >>